Wednesday, December 31, 2008

ข้อห้ามของ Google Adsense

เมื่อทำ Google AdSense ขอแนะนำว่าห้ามโกง หรือทำผิดกฎของ Google โดยเข็ดขาด เพราะนั่นคือเว็บของคุณจะไม่สามารถสมัคร Google AdSense ได้อีกเลย (โดนแบน) เรามาศึกษาข้อห้ามต่างๆ นั้นกันดีกว่า

ข้อห้ามต่าง ๆ ของ Google
• ห้ามทำการดัดแปลง Code ได้มาอย่างไรก็ใส่เข้าไปในเว็บของคุณแบบนั้น ห้ามทำการเปลี่ยนโดยเข็ดขาด
• ห้ามคลิกโฆษณาของตัวเอง หรือให้เพื่อนๆ ช่วยคลิก หรือทำในลักษณะ ร่วมด้วยช่วยกันคลิก
• ห้ามเขียนคำเชิญชวนให้คลิก หรือเขียนหลอกผู้ใช้เพื่อให้คลิก ตัวอย่างเช่น "ช่วยคลิกเพื่อสนับสนุเว็บเรา" ให้ใช้ได้แค่ "sponsored links" หรือ "advertisements." เท่านั้น
• เมื่อคลิกโฆษณา Google AdSense จะต้องไม่เปิดหน้าใหม่ขึ้นมา (_blank)
• ทำเนื้อหาอย่างเดียว แล้ว Copy ออกมาเป็นหลายๆ หน้า
• ห้ามวาง Google AdSense ในหน้าที่มีการ Download พวก MP3 , Clip Video , News Group ต่างๆ หรือหน้าเว็บเปล่าๆ ที่ไม่มีเนื้อหาอะไรเลย
• ห้ามวาง Google AdSense ไปในเมล์ลิส ที่ส่งไปหาสมาชิกเว็บไซต์ของคุณ
• ห้ามวาง Google Adsense ในหน้าที่ทำขึ้นมาเพื่อ เฉพาะเจาะจงเที่จะให้แสดง Google Adsense
• ห้ามวาง Google AdSense ที่ Pop Up
• ห้ามใช้ Soft Ware เพื่อบังคับให้คลิกโดยอัตโนมัติ
• ห้ามใช้ Soft Ware เพื่อทำการโปรโมทเว็บของคุณ เช่น Web Promotor
• เคารพเครื่องหมายการค้าของ Google อย่าเอาแบนเนอร์ หรือโลโก้ ของ Google มาใช้โดยเด็ดขาด
• องค์ประกอบของเว็บเพจจะต้องไม่ไปบดบังคลุมเคลือ Google AdSense และสีโฆษณา จะต้องเป็นสีเดียวกับองค์ประกอบของเว็บเพจแม้กระทั่งตัวหนังสือและตัวอักษรจะต้องมองเห็น
• ถ้ามีอีเมล์ของ Google มาหา หรือเตือนอะไรๆ บางอย่างในสิ่งที่คุณทำผิด ให้รีบตอบอีเมล์นั้นทันที
• ห้ามวางรูปไว้ใกล้ Ads เพื่อหลอกให้ผู้เข้าชมเว็บหลงคลิก คิดว่าเป็นเนื้อหาของรูปนั้นๆ (อันนี้เป็นกฎใหม่)

นี่คือข้อห้ามของการทำ Google AdSense ให้ปฎิบัติอย่างเคร่งคัด
พึงระลึกไว้เสมอว่า การให้คือสิ่งที่คุณควรทำเป็นอันดับแรก
อย่าคิดแต่ได้ฝ่ายเดียว ถ้ารู้จักให้ รับรองได้ว่าผลตอบแทนก็จะกลับมาหาอย่างแน่นอน